INFORMAȚII

Decesul în străinătate

Dacă un membru al familiei sau o rudă a dumneavoastră, cetăţean al Republicii Moldova, a decedat în străinătate, este bine să ştiţi următoarele:
 • Decesul trebuie înregistrat la autorităţile locale din ţara respectivă,
 • Actul de deces poate fi transcris la ambasada sau consulatul Republicii Moldova din ţara în care vă aflaţi;
 • Dacă transcrierea actului de deces nu s-a făcut la ambasadă sau consulat, atunci certificatul de deces moldovenesc va fi eliberat în ţară, de autorităţile Republicii Moldova, pe baza certificatului de deces străin, care trebuie legalizat de autorităţile statului respectiv;
 • Dacă decesul a fost cauzat de o acţiune violentă, atunci solicitaţi intervenţia autorităţilor locale de poliţie pentru investigarea cazului;
 • Dacă aţi aflat despre deces în timpul în care vă aflaţi în România, notificaţi în scris Direcţia Afaceri Consulare a MAEIE, la numărul de fax: (022) 23-22-25 sau pe adresa de e-mail: dac@mfa.md

Procedura de transport a corpului neînsufleţit în Republica Moldova:

 • Se poate face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia naţională a ţării respective şi în conformitate cu regulile internaţionale aplicabile;
 • Personalul consular vă poate oferi detalii în legătură cu această procedură şi vă poate facilita contactul cu casele funerare care asigură transportul în Republica Moldova;
 • Pentru transportul internaţional al corpurilor neînsufleţite este necesar paşaportul mortuar. Paşaportul mortuar se eliberează de ambasadele sau consulatele Republicii Moldova sau de autorităţile locale ale statelor semnatare ale Acordului cu privire la transferul corpurilor persoanelor decedate, încheiat la Strasbourg la 26 octombrie 1973;
 • În cazul în care rudele decedatului nu au posibilitatea financiară de a transporta corpul neînsufleţit în Republica Moldova, ele vor depune la Ambasada Republicii Moldova din străinătate sau instituţiile statului străin, de regulă primăriile, Declaraţia de acord privind înmormîntarea persoanei în statul străin.
Ce poate face personalul consular al Ambasadei:
 • Poate înregistra/transcrie actul de deces şi poate elibera un certificat de deces moldovenesc;
 • Poate oferi informaţii privind procedurile care trebuie urmate în caz de deces, precum şi coordonate de contact ale caselor funerare care se ocupă de îmbălsămarea şi transportul corpului neînsufleţit;
 • Poate elibera paşaportul mortuar necesar transportului internaţional al corpului neînsufleţit.
Ce nu poate face personalul consular al Ambasadei:
 • Nu poate desfăşura anchete sau investigaţii în legătură cu decesul;
 • Nu poate plăti costurile de incinerare sau de înhumare şi nici pe cele de transport al corpului neînsufleţit în Republica Moldova;
 • Nu poate acoperi eventuale datorii sau angajamente rămase neonorate ale persoanei decedate.
Info